Weather Watcher Live 7.2.267

Weather Watcher Live 7.2.267

Singer's Creations – Freeware
ra khỏi 9 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Weather Watcher Live là trạm thời tiết windows dành cho máy tính để bàn thời gian thực của bạn. Xem điều kiện thời tiết theo thời gian thực trong khu phố của bạn từ các trạm thời tiết WeatherBug hoặc theo báo cáo của NWS.

Tự động lấy các điều kiện hiện tại, dự báo hàng giờ, dự báo hàng ngày, cảnh báo thời tiết khắc nghiệt từ NWS (chỉ ở Mỹ) và bản đồ thời tiết cho hàng ngàn thành phố trên toàn thế giới. Các điều kiện hiện tại có thể được xem nhanh chóng bằng cách giữ con trỏ chuột của bạn trên biểu tượng khay hệ thống Weather Watcher Live.

Tổng quan

Weather Watcher Live là một Freeware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi Singer's Creations.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Weather Watcher Live là 7.2.267, phát hành vào ngày 05/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/11/2007.

Weather Watcher Live đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Weather Watcher Live đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Weather Watcher Live!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Weather Watcher Live cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản